Om BEP Teknik

BEP Teknik AB är en handels och ingenjörsfirma med huvudinriktning att ge teknisk rådgivning / support inom maskinförsäljning och service av:

 

  • Höghastighetsbearbetningsmaskiner för band och tråd
  • Automatiska monteringsmaskiner
  • Trådbocknings / trådbearbetningsmaskiner
  • Fjädertillverkningsmaskiner
  • Pressar
  • Bandbocknings / bandbearbetningsmaskiner
  • Rörbocknings / rörbearbetningmaskiner

BEP Teknik AB har arbetat med maskinförsäljning sedan 30 år, vår kompetens och erfarenhet bygger på ägarkretsens närmare 40 års verksamhet inom branschen. 

 

BEP Teknik ABs målsättning är att vara en resurs för kunderna genom kompetent rådgivning och professionell service / support före och under investeringsfasen, vid leverans och också fortsatt när maskinerna är levererade och arbetar på plats. Vi arbetar långsiktigt och nöjda kunder är förutsättningen för företagets verksamhet och utveckling. 

 

BEP Teknik AB representerar i Sverige följande företag:

Otto BIHLER Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (D) • NUMALLIANCE (F) • Minster (USA)