Automatiska monteringsmaskiner

BIHLER erbjuder maskiner för helautomatisk montering av olika komponenter med flera ingående detaljer. BIHLERs, Bimeric anläggningar kännetecknas bland annat av precision, hög hastighet, driftsäkerhet och återanvändbarhet. (www.bihler.de).