Fjäderspinningsmaskiner

Numalliance erbjuder en flexibel fjärderspinningsmaskin från 0,8 mm tråd upp till 3,0 alt. 4.0 mm tråddiameter.

Modell FRX 04 (www.numalliance.com)

 

Mer information